Thomson螺旋升降机重载

Thomson推出新的型蜗轮丝杠螺旋升降机,为精度设立了新标准。 采用最新水平的CAD和CAE系统辅助设计,并使用高效CNC机器生产,此蜗轮丝杠螺旋升降机符合现今所有对于可靠性、安全性、高性价比及耐用性的需求。由于预装配了多种模块,可立即开始实施大项目。 这些模块可以根据您的应用规格定制。 最重要的, 每台MULI® 和JUMBO®蜗轮丝杠螺旋升降机的核心部分,其性能完美的精密梯形或滚珠丝杠驱动是Thomson自己的产品。一般而言,蜗轮丝杠螺旋升降机需考虑两点:用于恶劣条件的梯形丝杠,高性价比长负载率,高效,高位置精度的的滚珠丝杠。

Thomson推出新的型蜗轮丝杠螺旋升降机,为精度设立了新标准。 采用最新水平的CAD和CAE系统辅助设计,并使用高效CNC机器生产,此蜗轮丝杠螺旋升降机符合现今所有对于可靠性、安全性、高性价比及耐用性的需求。由于预装配了多种模块,可立即开始实施大项目。 这些模块可以根据您的应用规格定制。 最重要的, 每台MULI® 和JUMBO®蜗轮丝杠螺旋升降机的核心部分,其性能完美的精密梯形或滚珠丝杠驱动是Thomson自己的产品。一般而言,蜗轮丝杠螺旋升降机需考虑两点:用于恶劣条件的梯形丝杠,高性价比长负载率,高效,高位置精度的的滚珠丝杠。


蜗轮丝杠螺旋升降机>>特性

 • MULI和JUMBO 系列的蜗轮丝杠螺旋升降机负载应力范围可自5 kN 至 500 kN

 • 立方形外壳,标准化安装材料、末端盖及预钻法兰孔,可实现电机、变速箱和轴编码器的简易安装。

 • 所有型号均可承受拉力与压力负载。

 • 并可提供全套的电机及配件。

 • 所有型号均针对推力、拉力以及独立定位功能而设计

 • 根据不同比率提供高速和低速型号选项

 • 若干个蜗轮丝杠螺旋升降机的同步可轻易实现

 • 蜗轮丝杠螺旋升降机选项


蜗轮丝杠螺旋升降机>>选项

 • N型 - 通过永久的紧固导向负载防止丝杠旋转。

 • V型—在外部无法防止丝杠旋转时,推荐使用防旋转装置。

 • R型 - 通过螺母运行,实现丝杠由旋转运动转换为直线运动。

  注意: 螺帽须另外单独购买

 • 传动比H - 一次轴全转产生1mm行程

 • 传动比 L - 一次轴全转产生0.25mm行程


         梯形丝杠MULI 1MULI 2MULI 3MULI 4MULI 5JUMBO 1JUMBO 2JUMBO 3JUMBO 4JUMBO 5
最大提升能力(kN)     5     10     25    50   100    150    200    250     350     500
丝杠直径与螺距(mm)  18 x 4  20 x 4  30 x 6  40 x 7  55 x 9   60 x 9  70 x 10  80 x 10  100 x 10 120 x 14
每驱动轴全传
行程(mm)
传动比 H     1      1      1      1     1       1      1      1       1     1
传动比 L   0.25   0.25   0.25   0.25   0.25     0.25    0.25    0.25     0.25   0.25
 传动比传动比 H    4:1    4:1    6:1    7:1    9:1      9:1    10:1    10:1     10:1   14:1
传动比 L   16:1   16:1   24:1   28:1   36:1     36:1    40:1    40:1     40:1   56:1
 效率 (%)传动比 H    31    29    29    26    24      23      22     20      19     19
传动比 L    25    23    23    21    19      18      17     15      15     15
重量 (kg) (零行程)   1.20   2.10   6.0    17    32      41      57     57      85    160
重量 (kg,每100 mm 行程)   0.26   0.42  1.14  1.67   3.04     3.10    4.45   6.13    7.90    11.5
 空转扭矩 (Nm)传动比 H   0.04   0.11  0.15  0.35   0.84     0.88    1.28   1.32    1.62    1.98
空转扭矩(Nm)传动比 L   0.03   0.10  0.12  0.25   0.51     0.57    0.92   0.97    1.10    1.42
外壳材料            G-AL                                GGG-40


滚珠丝杠MULI 1MULI 2MULI 3MULI 4MULI 5JUMBO 3
最大提升能力(kN)51012.522426578
丝杠直径与螺距(mm)16 x 520 x 525 x 540 x 540 x 1050 x 1080 x 10
每驱动轴全转 
行程(mm)
传动比 H1.251.250.830.711.431.11
传动比 L0.310.310.210.18 0.360.280.25
传动比传动比 H4:14:16:17:19:1 10:1
传动比 L16:116:124:1 28:1 36:1 40:1 
效率 (%)传动比 H57565553564745
传动比 L46444343453734
重量 (kg) (零行程)1.32.37193563
重量 (kg. 每100 mm 行程)0.260.421.141.673.046.13
空转扭矩 (Nm)传动比 H0.040.110.150.350.841.32
空转扭矩(Nm)传动比 L0.030.100.120.250.510.97
 Housing MaterialG-ALGGG-40